EBC Solicitors

Relacje inwestorskie

Zgodnie z zasadami równego dostępu do informacji oraz w imię podnoszenia jakości relacji z Akcjonariuszami Spółki na niniejszej stronie prezentowane są, w kolejności chronologicznej, pytania zadawane Spółce przez inwestorów wraz z odpowiedziami na nie. 

06 listopada 2015

Z uwagi, że objęcie nowych akcji mogło odbywać się w zamian za aktywa, wierzytelności  i gotówkę proszę o informację jaka część akcji nowej emisji została objęta za wkład innych akcji, jaka za potrącenie wzajemnych wierzytelności a jaka za gotówkę wniesioną do spółki.

Informujemy, że z łącznej kwoty pozyskanej w wyniku emisji akcji serii C, w wysokości 4.500.000 PLN, kwota 2.730.062 PLN została opłacona gotówką, a pozostała kwota została potrącona z ceną nabycia akcji EastSideCapital S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się