EBC Solicitors

Relacje inwestorskie

Dane finansowe

31.12.2016

Suma bilansowa 15 955 465,73
Kapitał własny 13 095 749,17
Aktywa trwałe, w tym:       11 623 181,78
Długoterminowe aktywa finansowe 10 914 154,36
Aktywa obrotowe, w tym: 3 095 976,02
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                53 501,16
Należności krótkoterminowe 796 636,29
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 2 323 868,69

 

01.01.2016 - 31.12.2016

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 2 984 359,31
Zysk na działalności operacyjnej  436 481,64
Zysk brutto - 954 636,99
Zysk netto - 1 273 589,56

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się