EBC Solicitors

Aktualności

Grupa EBC Solicitors inwestuje w kolejnego producenta gier komputerowych

Notowana na rynku NewConnect grupa inwestycyjno-doradcza zawarła umowę inwestycyjną, w wykonaniu której zawiązana zostanie spółka zajmująca się tworzeniem gier komputerowych. W zamian za udziały reprezentujące 40 proc. w kapitale zakładowym nowopowstałej spółki, EBC Solicitors wniesie wkład pieniężny w wysokości 400.000 zł. W przyszłości deweloper ma zostać przekształcony w spółkę akcyjną, a jego walory upublicznione na rynku NewConnect.

Umowa inwestycyjna została zawarta pomiędzy EBC Solicitors, KSI sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie oraz dwoma osobami fizycznymi. Na mocy porozumienia powstanie spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000 zł. 

Na mocy podpisanej umowy KSI.pl wydzieli i wniesie do nowej spółki część przedsiębiorstwa zajmującego się tworzeniem gier komputerowych. Aport obejmie m.in. umowy z zespołem twórców gier oraz autorskie prawa majątkowe do wszystkich gier, projektów i prototypów stworzonych przez cały okres istnienia KSI.pl sp. z o.o. W 2016 roku KSI.pl uzyskała z produkcji gier reklamowych i gier tworzonych na zlecenie podmiotówtrzecich przychody w wysokości ok. 100 tys. zł. Osoby fizyczne, mające kluczowe kompetencje w zakresie tworzenia gier komputerowych, zobowiązały się wnieść łączny wkład w wysokości 25.000 zł zamian za udziały reprezentujące łącznie 10 proc. w kapitale zakładowym oraz do wykonywania całej aktywności zawodowej wyłącznie w ramach spółki. EBC Solicitors wniesie natomiast wkład pieniężny w wysokości 400.000 zł w zamian za udziały reprezentujące 40 proc. w kapitale zakładowym spółki.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, po objęciu przez EBC Solicitors udziałów w kapitale zakładowym oraz po pozyskaniu dodatkowych środków w ramach crowdfundingu udziałowego przeprowadzonego na platformie FindFunds.pl, zostaną podjęte czynności zmierzające do przekształcenia spółki w spółkę akcyjną i debiutu akcji na rynku NewConnect.

Biznesplan nowej spółki zakłada w 2017 roku przychody z produkcji i dystrybucji gier
w kwocie 252 tys. zł, m.in. w wyniku realizowanej już umowy z GRUPA GRAM sp z o.o. Zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik do umowy inwestycyjnej, przychody spółki w 2018 roku powinny wynieść 1.670.000 zł przy zysku netto na poziomie 820 tys. zł.

- Decyzja o kolejnej inwestycji w spółkę tworzącą gry komputerowe to realizacja naszych wcześniejszych zapowiedzi, a także naturalny krok rozwoju segmentu inwestycyjnego Grupy. Branża gamingowa przeżywa obecnie boom. Dynamika rozwoju rynku gier mobilnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest aktualnie większa niż w krajach Europy Zachodniej, o czym świadczy średnie tempo wzrostu o 7% rocznie (względem 4% rocznie). Według prognoz do 2020 r. wartość przychodów w segmencie gier mobilnych w Polsce ma wynieść 619 mln zł – mówi Adam Osiński, prezes EBC Solicitors.

- EBC Solicitors posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie w obsłudze inwestycji w spółki tworzące gry komputerowe będące na wczesnym etapie rozwoju. Jako autoryzowany doradca NewConnect pracowaliśmy przy kilku projektach z tego obszaru, które pozwoliły spółkom pozyskać środki na rozwój, a inwestorom osiągnąć bardzo atrakcyjne stopy zwrotów Przypomnę, że ubiegłym roku, zdecydowaliśmy się zaangażować kapitałowo w Red Dev Studio sp. z o.o., obejmując, za kwotę 800 tys. zł, pakiet 48,98 proc. udziałów w spółce. Obecnie na platformie FindFunds.pl trwa kampania crowdfundingowa Red Dev Studio, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Przez pierwsze trzy dni kampanii developer pozyskał na rozwój ponad 100 tys. zł – podkreśla Adam Osiński.

Zawiązanie spółki jest kolejnym etapem realizacji przez EBC Solicitors planu wykorzystania posiadanych kompetencji oraz doświadczenia w obsłudze inwestycji w podmioty tworzące gry komputerowe. W ubiegłym Grupa EBC, w oparciu o notowaną na rynku NewConnect spółkę Blue Ocean Media S.A., stworzyła inkubator producentów gier komputerowych, działający pod firmą Pixel Venture Capital. Zarząd EBC Solicitors planuje zaoferowanie Pixel Venture Capital S.A. nabycia wszystkich posiadanych udziałów nowozawiązanej spółki i potrącenie kwoty uzyskanej ze zbycia udziałów z ceną emisyjną akcji serii D Pixel Venture Capital S.A. EBC Solicitors jest uprawniony do objęcia 3.400.000 akcji serii D Pixel Venture Capital S.A. w zamian za cenę emisyjną w wysokości 44 gr za każdą poszczególną akcję przy obecnym kursie giełdowym tych akcji przekraczającym 1,4 zł.

Najnowsze aktualności

Grupa EBC Solicitors rośnie w segmencie gier komputerowych

Holding inwestycyjno-doradczy ma w swoim portfolio kolejnego dewelopera gier. Pod skrzydła Grupy EBC Solicitors, po Red Dev Studio, trafił Turtle Team. Nad rozwojem nowo powstałej spółki będzie czuwać m.in. inkubator Pixel Venture Capital, który za łączną kwotę 800 tys. zł odkupi od EBC Solicitors udziały reprezentujące 40 proc. w kapitale zakładowym Turtle Team.

Grupa EBC Solicitors inwestuje w kolejnego producenta gier komputerowych

Notowana na rynku NewConnect grupa inwestycyjno-doradcza zawarła umowę inwestycyjną, w wykonaniu której zawiązana zostanie spółka zajmująca się tworzeniem gier komputerowych. W zamian za udziały reprezentujące 40 proc. w kapitale zakładowym nowopowstałej spółki, EBC Solicitors wniesie wkład pieniężny w wysokości 400.000 zł. W przyszłości deweloper ma zostać przekształcony w spółkę akcyjną, a jego walory upublicznione na rynku NewConnect.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się